Gemeente Rheden-Gehandicaptenparkeerplaats-Rheden-Pinksterbloemstraat 28

DeRhedengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Rheden-Gehandicaptenparkeerplaats-Rheden-Pinksterbloemstraat 28.

Meer informatie over deze bekendmaking:

RHD2023-GPP-191Zaaknummer 879792overwegen het volgende: BELEIDSKADER De Parkeernota 2015 van de gemeente Rheden. WETTELIJK KADEROnze bevoegdheid tot het nemen van dit besluit ontlenen wij aan het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 12 en verder van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Mandaatbesluit Rheden 2020.De maatregel, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, heeft tot doel het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.De Pinksterbloemstraat ligt binnen de bebouwde kom ex artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 van Rheden en is in beheer van de gemeente Rheden.Zoals artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer voorschrijft, is er overleg geweest met een door de Korpschef van de politie gemandateerde verkeersspecialist van de eenheid Oost-Nederland.AANLEIDING Op 9 oktober 2023 heeft een bewoner van de Pinksterbloemstraat in Rheden een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangevraagd.OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUITDe aanvrager voldoet aan alle voorwaarden om voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen. De gehandicaptenparkeerplaats wordt toegewezen voor de periode dat de aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders.Omdat in de Pinksterbloemstraat aan de zijde met de oneven huisnummers wordt geparkeerd, leggen wij de gehandicaptenparkeerplaats tegenover huisnummer 28 aan.BEKENDMAKINGWij publiceren dit besluit op 13 december 2023 in de Regiobode en op de website www.officielebekendmakingen.nl.BEZWAARU kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met dit besluit. Onderaan dit besluit kunt u lezen hoe u dit kunt doen.en besluiten als volgt Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats aan langs de rijbaan van de Pinksterbloemstraat in Rheden tegenover huisnummer 28. Hiervoor plaatsen wij het bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Onder dit bord plaatsen wij een wit bordje met het kenteken van het voertuig.De Steeg, 11 december 2023Burgemeester en wethouders van Rheden.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deRhedengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Rheden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deRhedengids.nl
Redactie deRhedengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Rheden
  2. gmb-2023-532437

Gerelateerde berichten