Gemeente Rheden-Gehandicaptenparkeerplaats-Dieren-Admiraal Helfrichlaan 8-g

DeRhedengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Rheden-Gehandicaptenparkeerplaats-Dieren-Admiraal Helfrichlaan 8-g.

Meer informatie over deze bekendmaking:

RHD2023-GPP-192Zaaknummer 884581overwegen het volgende: BELEIDSKADER De Parkeernota 2015 van de gemeente Rheden. WETTELIJK KADEROnze bevoegdheid tot het nemen van dit besluit ontlenen wij aan het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 12 en verder van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Mandaatbesluit Rheden 2020.De maatregel, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, heeft tot doel het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.De Admiraal Helfrichlaan ligt binnen de bebouwde kom ex artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 van Dieren en is in beheer van de gemeente Rheden.Zoals artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer voorschrijft, is er overleg geweest met een door de Korpschef van de politie gemandateerde verkeersspecialist van de eenheid Oost-Nederland.AANLEIDING Op 30 november 2023 heeft een bewoner van de Admiraal Helfrichlaan in Dieren een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangevraagd.OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUITDe aanvrager voldoet aan alle voorwaarden om voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen. De gehandicaptenparkeerplaats wordt toegewezen voor de periode dat de aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders.BEKENDMAKINGWij publiceren dit besluit op 13 december 2023 in de Regiobode en op de website www.officielebekendmakingen.nl.BEZWAARU kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met dit besluit. Onderaan dit besluit kunt u lezen hoe u dit kunt doen.en besluiten als volgt Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op de parkeervakken van de Admiraal Helfrichlaan 8 ter hoogte van huisnummer 8-g.Hiervoor plaatsen wij het bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Onder dit bord plaatsen wij een wit bordje met het kenteken van het voertuig.De Steeg, 11 december 2023Burgemeester en wethouders van Rheden.MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAARU kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met dit besluit. Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethoudersTeam Woon- en LeefomgevingPostbus 91106994 ZJ DE STEEGIn uw bezwaarschrift moet minimaal staan:Uw naam en adres.De datum waarop u de brief geschreven hebt.Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer 884581.Stuur ook een kopie van dat besluit mee.De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldenWilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van het besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:Rechtbank GelderlandTeam BestuursrechtPostbus 90306800 EM  ARNHEMKosten (griffierecht)Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.Het griffierecht is € 50,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen, € 184,00 voor anderen en € 365,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deRhedengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Rheden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deRhedengids.nl
Redactie deRhedengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Rheden
  2. gmb-2023-532157

Gerelateerde berichten