Ontwerpbestemmingsplan Rheden 2016, locatie Brinkweg 1

DeRhedengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Rheden 2016, locatie Brinkweg 1.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Rheden 2016, locatie Brinkweg 1’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Ligging plangebiedHet bestemmingsplan heeft betrekking op het voormalig kinderboerderijterrein aan de Brinkweg 1 en het woonwagenkamp aan de IJsselsingel 99-103 te Rheden. De betreffende percelen zijn kadastraal bekend als Rheden, sectie D, nummer 6542 en een gedeelte van nummer 8036.InhoudHet bestemmingsplan beoogt de realisatie van een sociale werkplaats en de uitbreiding van het woonwagenkamp met maximaal 4 wooneenheden. De werkplaats wordt landschappelijk ingepast. Inzage stukkenVanaf donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘plannen zoeken’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Adres of Plannaam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPRH02-ON01.ZienswijzenGedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 810633 te vermelden.Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.ContactgegevensDe behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via bpjuristen@rheden.nl of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deRhedengids.nl op 07-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Rheden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRhedengids.nl
Redactie deRhedengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Rheden
  2. gmb-2023-518896

Gerelateerde berichten