Gemeente Rheden - Ontwerp-verkeersbesluit - Geslotenverklaringen (met venstertijden) - in het Posbankgebied van Nationaal Park Veluwezoom ten noorden van de dorpen Velp, Rheden en De Steeg

DeRhedengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Rheden - Ontwerp-verkeersbesluit - Geslotenverklaringen (met venstertijden) - in het Posbankgebied van Nationaal Park Veluwezoom ten noorden van de dorpen Velp, Rheden en De Steeg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

1. het instellen van een geslotenverklaringszone, uitgezonderd (snor)fietsers, ruiters en bestemmingsverkeer voor adres Diepesteeg 44 op de Diepesteeg/Beekhuizenseweg tussen de toegangsweg (‘Gravensingel’) naar de Carolinehoeve en de ingang van parkeerterrein Posbank (ongeveer 200m ten oosten van de Schietbergseweg). Dit door het plaatsen van de verkeersborden C1zb, C1ze en onderborden krachtens Bijlage 1 van het RVV 1990; 2. het instellen van een geslotenverklaringszone, uitgezonderd (snor)fietsers, ruiters en gehandicaptenparkeerkaarthouders op de Beekhuizenseweg tussen de Schietbergseweg en de Snippendaalseweg. Dit door het plaatsen van de verkeersborden C1zb, C1ze en onderborden krachtens Bijlage 1 van het RVV 1990; 3. het instellen van een geslotenverklaring, uitgezonderd (snor)fietsers, ruiters en bestemmingsverkeer voor adres Beekhuizenseweg 101 op het wegvak van de Beekhuizenseweg tussen de Snippendaalseweg en de ingang van Boutique Hotel Beekhuizen (huisnummer 70-72). Dit door het plaatsen van de verkeersborden C1 en onderborden krachtens Bijlage 1 van het RVV 1990; 4. het instellen van een geslotenverklaring, uitgezonderd (snor)fietsers en ruiters op het wegvak van de Bovenallee tussen de Beekhuizenseweg (ten westen van de inrit van parkeerplaats Beekhuizen) en de gemeentegrens van de gemeente Rheden - gemeente Rozendaal. Dit door het plaatsen van verkeersbord C1 en onderborden krachtens Bijlage 1 van het RVV 1990; 5. Bovengenoemde geslotenverklaringen zijn van kracht: • de gehele maanden juli en augustus van elk kalenderjaar • elke zaterdag, zondag en Nationale feestdag gedurende een kalenderjaar • van zonsondergang tot zonsopkomst voor de locatie: Beekhuizenseweg ten noorden van de ingang van Boutique Hotel Beekhuizen (huisnummer 70-72) 6. het opheffen van een geslotenverklaring, uitgezonderd bussen en vrachtauto’s op de Beekhuizenseweg tussen de Bovenallee en de oostelijke inrit van parkeerplaats Beekhuizen. Dit door het verwijderen van verkeersborden C12 en onderborden OB63 krachtens Bijlage 1 van het RVV 1990; 7. het uitbreiden van de geslotenverklaringen tussen zonsondergang en zonsopkomst in het gebied voor fietsers, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Dit door het verwijderen van verkeersborden C12 en C13 met onderborden en het plaatsen van verkeersborden C1 en onderborden ‘van zonsondergang tot zonsopkomst’ op de Schietbergseweg bij het wildrooster ten hoogte van landgoed Heuven en op de Diepesteeg ten noorden van de Dalweg krachtens Bijlage 1 van het RVV 1990; 8. het opheffen van het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers op de Schietbergseweg tussen de Beekhuizenseweg en het wildrooster ten hoogte van landgoed Heuven. Dit door het verwijderen van verkeersborden C2, C3 en onderborden OB54 en 'uitgezonderd werkverkeer' krachtens Bijlage 1 van het RVV1990; 9. het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s en bussen op de Schietbergseweg tussen de Beekhuizenseweg en de inrit van huisnummers 54 (t/m 60). Dit door het plaatsen van verkeersborden C7b krachtens Bijlage 1 van het RVV 1990; 10. het op termijn (na aanleg parkeerterrein Bezoekerscentrum Heuven en inwerkingtreding van het ParkeerRouteInformatieSysteem, PRIS) instellen van een dynamisch verplichte rijrichting, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer voor adressen Schietbergseweg 38 t/m 70 op de Heuvenseweg en Schietbergseweg nabij deze t-splitsing. Dit door dynamische weergave van verkeersborden D4 en onderbord OB54 met tekst ‘en Schietbergseweg 38 t/m 70’ krachtens Bijlage 1 van het RVV 1990; 11. het instellen van een onverplicht fietspad op de weg Signaal Imbos (richting brandtoren) tussen de Beekhuizenseweg en de naamloze aansluitende onverplichte fietspaden ter hoogte van recreatief fietsknooppunt 17. Dit door het plaatsen van verkeersborden model G13 krachtens Bijlage 1 van het RVV 1990;   Met dien verstande: 12. dat bovenstaande maatregelen worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening bijlage 1 Bordentekening, d.d. 20-02-2024; 13. dat met het van kracht worden van dit verkeersbesluit andere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als die met dit besluit in strijd zijn, of hiermee niet in overeenstemming zijn;

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRhedengids.nl op 23-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Rheden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deRhedengids.nl
Redactie deRhedengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Rheden
  2. cc6ef16353a4f264b3794c03f5bdc304

Gerelateerde berichten