Gemeente Rheden - Gehandicaptenparkeerplaats - Groenestraat 78-82, Rheden

DeRhedengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Rheden - Gehandicaptenparkeerplaats - Groenestraat 78-82, Rheden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

RHD2023-GPP-195 Zaaknummer 885683     overwegen het volgende:   BELEIDSKADER De Parkeernota 2015 van de gemeente Rheden.   WETTELIJK KADER Onze bevoegdheid tot het nemen van dit besluit ontlenen wij aan het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 12 en verder van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Mandaatbesluit Rheden 2020.   De maatregel, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, heeft tot doel het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.   De Groenestraat ligt binnen de bebouwde kom ex artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 van Rheden en is in beheer van de gemeente Rheden.   Zoals artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer voorschrijft, is er overleg geweest met een door de Korpschef van de politie gemandateerde verkeersspecialist van de eenheid Oost-Nederland.   AANLEIDING Op 12 december 2023 heeft een bewoner van de Groenestraat in Rheden een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangevraagd.   OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT De aanvrager voldoet aan alle voorwaarden om voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen.   BEKENDMAKING Wij publiceren dit besluit op 20 december 2023 in de Regiobode en op de website www.officielebekendmakingen.nl.   BEZWAAR U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met dit besluit. Onderaan dit besluit kunt u lezen hoe u dit kunt doen.   BESLUIT en besluiten als volgt Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de parkeervakken op de Groenestraat in Rheden ter hoogte van de de ingang van het appartementengebouw huisnummer 78 tot 82d. Hiervoor plaatsen wij het bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Onder dit bord plaatsen wij een wit bordje met het kenteken van het voertuig.   De Steeg, 18 december 2023   Burgemeester en wethouders van Rheden.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRhedengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Rheden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deRhedengids.nl
Redactie deRhedengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Rheden
  2. ca6a4402dc2cfa0b856f372d3177a887

Gerelateerde berichten