Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Brinkweg 24-26 Rheden

DeRhedengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Brinkweg 24-26 Rheden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Brinkweg 24-26 Rheden’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.   Ligging plangebied Het bestemmingsplan heeft betrekking op locatie Brinkweg 24-26 te Rheden, kadastraal bekend als gemeente Rheden, sectie D, nummer 8019 en 8020.   Inhoud Het bestemmingsplan beoogt een functiewijziging naar reguliere woningen en agrarische doeleinden.   Inzage stukken Vanaf donderdag 23 november 2023 tot en met woensdag 3 januari 2024 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘plannen zoeken’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG59-ON01.   Zienswijzen Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 806807 te vermelden. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.   Contactgegevens De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via bpjuristen@rheden.nl of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRhedengids.nl op 23-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Rheden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRhedengids.nl
Redactie deRhedengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Rheden
  2. 45984c9335896461d891b9c5f92d8cb1

Gerelateerde berichten